ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1409 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1409
Година: 2023
Съдебен състав: 64
Входящ номер: 6081
Дата на подаване: 13.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 15.02.2023 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Закрито 19.04.2023 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 30.05.2023 г. 10:20 ч. Отложено
Открито 19.09.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 31.10.2023 г. 10:30 ч. Решено