ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10316 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10316
Година: 2022
Съдебен състав: 39
Входящ номер: 40828
Дата на подаване: 14.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 22.03.2023 г. 16:15 ч. Отложено
Открито 21.06.2023 г. 16:30 ч. Пренасрочено
Закрито 06.10.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 18.10.2023 г. 15:10 ч. Решено