ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1588 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1588
Година: 2023
Съдебен състав: 47
Входящ номер: 6825
Дата на подаване: 17.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.06.2023 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 19.09.2023 г. 13:00 ч. Отложено
Открито 14.11.2023 г. 13:00 ч. Решено