ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7476 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7476
Година: 2022
Съдебен състав: 50
Входящ номер: 29937
Дата на подаване: 12.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 01.09.2022 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 07.02.2023 г. 13:30 ч. Отменен ход по същество
Открито 04.04.2023 г. 14:10 ч. Решено

Ищец Ответник
ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ