ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5575 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5575
Година: 2023
Съдебен състав: 52
Входящ номер: 22050
Дата на подаване: 12.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 04.10.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 15.11.2023 г. 10:00 ч. Решено
Закрито 23.01.2024 г. 00:00 ч. Допълнително решение