ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1782 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1782
Година: 2023
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 7659
Дата на подаване: 23.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.06.2023 г. 11:30 ч. Отложено
Открито 15.11.2023 г. 11:30 ч. Отложено
Открито 14.02.2024 г. 11:30 ч. Отложено
Открито 10.04.2024 г. 11:30 ч. Решено