ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2212 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2212
Година: 2023
Съдебен състав: 32
Входящ номер: 9228
Дата на подаване: 7.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 05.04.2023 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 17.05.2023 г. 11:20 ч. Отложено
Открито 05.07.2023 г. 10:20 ч. Отложено
Открито 04.10.2023 г. 10:50 ч. Решено