ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5229 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 5229
Година: 2020
Съдебен състав: 74
Входящ номер: 17137
Дата на подаване: 15.6.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.02.2021 г. 13:40 ч. Отложено
Открито 15.03.2021 г. 14:10 ч. Отложено
Открито 26.04.2021 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 21.06.2021 г. 14:20 ч. Решено