ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3080 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 3080
Година: 2022
Съдебен състав: 40
Входящ номер: 12560
Дата на подаване: 4.4.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 10.11.2022 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 09.02.2023 г. 15:30 ч. Отложено
Открито 20.04.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 15.06.2023 г. 15:30 ч. Отложено
Открито 02.11.2023 г. 15:00 ч. Решено
Закрито 16.02.2024 г. 00:00 ч. Допълнително решение