ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10326 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 10326
Година: 2021
Съдебен състав: 48
Входящ номер: 36264
Дата на подаване: 25.10.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 06.12.2021 г. 11:00 ч. Отложено
Закрито 20.12.2021 г. 00:00 ч. Спряно по- рано от датата на о.с.з.
Открито 31.01.2022 г. 10:00 ч. Спряно по- рано от датата на о.с.з.
Закрито 30.01.2023 г. 00:00 ч. Възобновено
Открито 27.02.2023 г. 11:00 ч. Решено

Ищец Ответник
ПРОТЕСТ ОТ НАДЯ ЗАГОРОВА ПРОКУРОР ПРИ СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА