ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10143 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10143
Година: 2023
Съдебен състав: 21
Входящ номер: 37701
Дата на подаване: 24.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 21.12.2023 г. 11:00 ч. Решено
Закрито 26.02.2024 г. 00:00 ч. Допълнително решение