ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7022 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7022
Година: 2022
Съдебен състав: 44
Входящ номер: 28408
Дата на подаване: 29.7.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 18.10.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 15.11.2022 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 21.02.2023 г. 13:30 ч. Решено