ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3809 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3809
Година: 2023
Съдебен състав: 18
Входящ номер: 15376
Дата на подаване: 20.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 23.08.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 08.11.2023 г. 14:00 ч. Решено