ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10474 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10474
Година: 2022
Съдебен състав: 22
Входящ номер: 41467
Дата на подаване: 17.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.02.2023 г. 09:30 ч. Решено