ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11713 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 11713
Година: 2022
Съдебен състав: 51
Входящ номер: 47016
Дата на подаване: 29.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 28.03.2023 г. 10:45 ч. Отложено
Открито 06.06.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 12.09.2023 г. 10:15 ч. Решено