ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7617 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7617
Година: 2022
Съдебен състав: X к.с.
Входящ номер: 30342
Дата на подаване: 17.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 18.08.2022 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Закрито 13.10.2022 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 21.10.2022 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 18.11.2022 г. 14:10 ч. Решено