ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8552 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8552
Година: 2023
Съдебен състав: 15
Входящ номер: 31996
Дата на подаване: 5.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 18.09.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 09.11.2023 г. 10:15 ч. Отменен ход по същество
Открито 19.12.2023 г. 14:10 ч. Решено
Закрито 27.03.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение