ДАННИ ЗА ДЕЛО № 12160 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 12160
Година: 2023
Съдебен състав: 72
Входящ номер: 45885
Дата на подаване: 20.12.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 28.12.2023 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 09.01.2024 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 24.01.2024 г. 16:15 ч. Решено