ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4997 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 4997
Година: 2020
Съдебен състав: 42
Входящ номер: 14535
Дата на подаване: 1.6.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.08.2020 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 08.10.2020 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 21.01.2021 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 15.04.2021 г. 15:30 ч. Решено
Закрито 21.10.2021 г. 00:00 ч. Решено

Ищец Ответник
СИБИЕС СИЕСАЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БВ чрез АДВ. ИВА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ПРИ ЦУ НА НАП СОФИЯ