ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7600 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 7600
Година: 2021
Съдебен състав: 51
Входящ номер: 27181
Дата на подаване: 2.8.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 18.01.2022 г. 10:30 ч. Пренасрочено
Открито 29.03.2022 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 19.07.2022 г. 10:15 ч. Отложено
Открито 08.11.2022 г. 10:30 ч. Спряно
Закрито 17.07.2023 г. 00:00 ч. Възобновено
Открито 26.09.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 19.12.2023 г. 10:30 ч. Решено