ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9893 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9893
Година: 2023
Съдебен състав: 27
Входящ номер: 36683
Дата на подаване: 16.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 12.12.2023 г. 11:10 ч. Решено
Закрито 07.03.2024 г. 00:00 ч. Допълнително решение
Закрито 16.04.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение