ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11004 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 11004
Година: 2022
Съдебен състав: 44
Входящ номер: 43322
Дата на подаване: 30.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.02.2023 г. 14:45 ч. Отложено
Открито 18.04.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 27.06.2023 г. 13:45 ч. Отложено
Открито 17.10.2023 г. 13:40 ч. Отложено
Открито 16.01.2024 г. 13:45 ч. Решено