ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4979 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 4979
Година: 2020
Съдебен състав: 47
Входящ номер: 16344
Дата на подаване: 10.6.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.10.2020 г. 15:10 ч. Отложено
Открито 08.12.2020 г. 14:20 ч. Отложено
Открито 09.03.2021 г. 13:45 ч. Отложено
Открито 18.05.2021 г. 14:10 ч. Отложено
Открито 13.09.2021 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 05.10.2021 г. 13:25 ч. Решено