ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6183 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 6183
Година: 2022
Съдебен състав: 41
Входящ номер: 25370
Дата на подаване: 6.7.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 11.07.2022 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Закрито 14.07.2022 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 29.09.2022 г. 14:30 ч. Решено
Закрито 30.11.2022 г. 00:00 ч. Допълнително определение