ДАННИ ЗА ДЕЛО № 12233 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 12233
Година: 2021
Съдебен състав: 58
Входящ номер: 42990
Дата на подаване: 9.12.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 25.05.2022 г. 13:30 ч. Отменен ход по същество
Открито 03.11.2022 г. 14:30 ч. Отменен ход по същество
Открито 02.02.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 16.03.2023 г. 13:30 ч. Решено