ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2576 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2576
Година: 2023
Съдебен състав: 17
Входящ номер: 10607
Дата на подаване: 16.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.05.2023 г. 13:45 ч. Отложено
Открито 10.07.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Закрито 25.07.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 09.10.2023 г. 14:15 ч. Отложено
Открито 20.11.2023 г. 15:00 ч. Отменен ход по същество
Открито 22.01.2024 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 05.02.2024 г. 15:00 ч. Решено