ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3940 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 3940
Година: 2022
Съдебен състав: 34
Входящ номер: 16075
Дата на подаване: 29.4.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.09.2022 г. 15:30 ч. Отложено
Открито 17.01.2023 г. 14:15 ч. Отложено
Открито 25.04.2023 г. 13:45 ч. Решено
Закрито 19.07.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение