ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7345 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7345
Година: 2022
Съдебен състав: 51
Входящ номер: 29466
Дата на подаване: 8.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 22.11.2022 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 14.03.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 20.06.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 24.10.2023 г. 10:00 ч. Решено