ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1650 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 1650
Година: 2022
Съдебен състав: 48
Входящ номер: 6625
Дата на подаване: 21.2.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.05.2022 г. 11:30 ч. Отложено
Открито 26.09.2022 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 24.10.2022 г. 11:00 ч. Пренасрочено
Открито 21.11.2022 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 05.12.2022 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 16.01.2023 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 30.01.2023 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 13.03.2023 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 27.03.2023 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 15.05.2023 г. 11:00 ч. Обявено в з.з.
Закрито 01.06.2023 г. 00:00 ч. Прекратено
Открито 20.11.2023 г. 10:30 ч. Решено