ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10925 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10925
Година: 2022
Съдебен състав: 37
Входящ номер: 43761
Дата на подаване: 2.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 21.02.2023 г. 13:20 ч. Решено