ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8226 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8226
Година: 2022
Съдебен състав: 19
Входящ номер: 32099
Дата на подаване: 7.9.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 09.11.2022 г. 10:25 ч. Отложено
Открито 18.01.2023 г. 09:00 ч. Отложено
Открито 01.03.2023 г. 09:20 ч. Отложено
Открито 12.04.2023 г. 09:50 ч. Решено