ДАННИ ЗА ДЕЛО № 12557 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 12557
Година: 2020
Съдебен състав: 63
Входящ номер: 40950
Дата на подаване: 30.12.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.03.2021 г. 13:55 ч. Отложено
Открито 19.05.2021 г. 14:10 ч. Отложено
Открито 29.09.2021 г. 14:30 ч. Решено

Ищец Ответник
РОСЕН ИВАНОВ МАКАЕВ чрез ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ СОФИЯ - ГРАД