ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1344 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1344
Година: 2023
Съдебен състав: 30
Входящ номер: 5713
Дата на подаване: 10.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 10.05.2023 г. 13:15 ч. Отложено
Открито 13.09.2023 г. 13:00 ч. Отложено
Открито 08.11.2023 г. 13:15 ч. Решено