ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11746 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 11746
Година: 2022
Съдебен състав: 3
Входящ номер: 47133
Дата на подаване: 29.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 10.04.2023 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 26.06.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 23.10.2023 г. 14:00 ч. Решено