ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5002 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 5002
Година: 2022
Съдебен състав: 69
Входящ номер: 20667
Дата на подаване: 2.6.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.07.2022 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 26.10.2022 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 01.02.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 21.04.2023 г. 14:15 ч. Решено
Закрито 12.06.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение