ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9939 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 9939
Година: 2022
Съдебен състав: 21
Входящ номер: 39069
Дата на подаване: 1.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.12.2022 г. 09:25 ч. Отложено
Открито 19.01.2023 г. 09:20 ч. Отложено
Открито 16.02.2023 г. 09:20 ч. Отложено
Открито 30.03.2023 г. 09:10 ч. Отложено
Открито 11.05.2023 г. 09:10 ч. Отложено
Открито 08.06.2023 г. 10:50 ч. Отложено
Открито 14.09.2023 г. 09:45 ч. Решено