ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6495 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 6495
Година: 2022
Съдебен състав: ІV к.с.
Входящ номер: 26522
Дата на подаване: 14.7.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 09.12.2022 г. 10:00 ч. Решено
Открито 02.11.2023 г. 14:30 ч. Решено