ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11232 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 11232
Година: 2021
Съдебен състав: 70
Входящ номер: 39036
Дата на подаване: 9.11.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 12.04.2022 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 27.09.2022 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 06.12.2022 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 14.02.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 28.02.2023 г. 14:00 ч. Решено
Закрито 12.05.2023 г. 00:00 ч. Допълнително решение