ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6549 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 6549
Година: 2022
Съдебен състав: 56
Входящ номер: 26779
Дата на подаване: 15.7.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 14.12.2022 г. 14:20 ч. Отложено
Открито 22.02.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 19.04.2023 г. 14:10 ч. Решено