ДАННИ ЗА ДЕЛО № 643 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 643
Година: 2022
Съдебен състав: 40
Входящ номер: 2654
Дата на подаване: 25.1.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 31.03.2022 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 26.05.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 13.10.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 26.01.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 06.04.2023 г. 14:00 ч. Решено