ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5591 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 5591
Година: 2022
Съдебен състав: 30
Входящ номер: 23094
Дата на подаване: 20.6.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 18.07.2022 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 12.10.2022 г. 14:40 ч. Отложено
Открито 01.02.2023 г. 14:00 ч. Пренасрочено
Открито 08.02.2023 г. 14:00 ч. Решено
Закрито 30.06.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение