ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1352 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1352
Година: 2023
Съдебен състав: 45
Входящ номер: 5732
Дата на подаване: 10.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 04.07.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 12.09.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 07.11.2023 г. 10:30 ч. Решено