ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7485 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7485
Година: 2023
Съдебен състав: XXVI к.с.
Входящ номер: 28872
Дата на подаване: 3.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.10.2023 г. 13:30 ч. Спряно
Закрито 08.12.2023 г. 00:00 ч. Възобновено
Открито 02.02.2024 г. 09:30 ч. Решено - отменя решението и постановява ново