ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8797 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8797
Година: 2022
Съдебен състав: 34
Входящ номер: 34148
Дата на подаване: 27.9.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 20.12.2022 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 11.04.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 04.07.2023 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 07.11.2023 г. 14:45 ч. Решено

Ищец Ответник
БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ КЪМПАНИ ЕООД ПРЕД.ОТ УПР.СТОЙЧО ВАЛЕНТИНОВ МИНКОВ ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" - ГР.СОФИЯ ПРИ ЦУ НА НАП