ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11591 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 11591
Година: 2022
Съдебен състав: 54
Входящ номер: 46482
Дата на подаване: 21.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.02.2023 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 06.04.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 15.06.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 29.06.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 19.10.2023 г. 10:00 ч. Решено