ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11278 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 11278
Година: 2022
Съдебен състав: 79
Входящ номер: 45290
Дата на подаване: 13.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 20.02.2023 г. 14:15 ч. Отложено
Открито 24.04.2023 г. 14:00 ч. Решено
Закрито 27.06.2023 г. 00:00 ч. Допълнително решение