ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10896 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 10896
Година: 2020
Съдебен състав: 2
Входящ номер: 34909
Дата на подаване: 6.11.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 18.02.2021 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 15.04.2021 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 01.07.2021 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 04.11.2021 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 10.02.2022 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 12.05.2022 г. 09:30 ч. Отменен ход по същество
Открито 29.09.2022 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 23.02.2023 г. 09:30 ч. Решено
Закрито 06.04.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение