ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4214 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 4214
Година: 2022
Съдебен състав: 63
Входящ номер: 17269
Дата на подаване: 10.5.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 21.09.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 30.11.2022 г. 13:45 ч. Отложено
Открито 22.02.2023 г. 13:55 ч. Решено

Ищец Ответник
ТД "БОНДОВА" ЕООД представлявано от УПРАВИТЕЛЯ ТАНЯ БОРИСОВА КОЛЕВА-БОНДОВА чрез АДВ. КРАСИМИР ГОРАНОВ ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП - СОФИЯ