ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2213 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2213
Година: 2023
Съдебен състав: 54
Входящ номер: 9195
Дата на подаване: 7.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 20.04.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 15.06.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 05.10.2023 г. 10:30 ч. Решено
Закрито 16.01.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение