ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8126 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8126
Година: 2022
Съдебен състав: 40
Входящ номер: 31827
Дата на подаване: 2.9.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 26.01.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 06.04.2023 г. 14:30 ч. Решено